Sách

Sách Giáo Dục

Thưa quí thính giả/độc giả "Chương trình vấn đáp SỐNG KHỎE", căn cứ vào những câu hỏi thường xuyên của quí thính giả, chúng tôi đã biên soạn những cuốn sách sau. Xin quí vị tải xuống tài liệu này để đọc hoặc phân phối cho bà con thân thuộc và bạn bè.

"Chương trình Vấn Đáp SỐNG KHỎE" xin giới thiệu quyển: “Y Học Thường Thức” do Hội Y Nha Dược Sĩ Việt Nam tại Florida xuất bản năm 2013. Chúng tôi được Ban Biên tập cho phép đăng quyển sách này để các độc giả của "Chương trình Vấn Đáp SỐNG KHỎE" tiện tham khảo nếu không mua được quyển sách in. Quyển sách này là một công trình cộng tác thiện nguyện của nhiều bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, chuyên viên Vật Lý Trị Pháp và Y tế Công Cộng. Sách dày 500 trang, gốm hơn 100 bài, do 18 tác giả biên soạn trong hơn 2 năm. Độc giả ở Hoa Kỳ có thể đặt mua qua điện thoại, số 904-781-4103, hoặc gởi điện thư về YhocTT@gmail.com; giá bán là 10 Mỹ kim (kể cảc cước phí).

Xin quí vị tải xuống tài liệu này: Y Học Thường Thức