Ban Tư Vấn

Nguyễn Quyền Tài, M.D.

Bác sĩ
Tốt nghiệp Bác sĩ Y Khoa Đại Học Y Khoa Sài Gòn năm 1972. Chuyên khoa Giải Phẫu Thần Kinh (Neurosurgery). Thuộc ban giảng huấn Trường Y Khoa Đại học Florida, Hoa Kỳ. Hành nghề Giải Phẫu Thần kinh tại Florida, Hoa Kỳ.

Nguyễn Quyền Quới, M.D.

Bác sĩ
Tốt nghiệp Bác sĩ Y Khoa Đại Học Y Khoa Sài Gòn năm 1977. Chứng chỉ Thường trú Nội khoa, Bệnh viện St Luke thuộc Trường Y khoa Đại học Temple, Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ. Tốt nghiệp Chương trình Thường trú Y khoa Gia Đình, Đại học Texas tại Galveston, Texas, Hoa Kỳ Tốt nghiệp Chương trình Lão khoa, Đại học Texas tại Galveston, Texas, Hoa Kỳ. Chứng nhận bởi Hội đồng Y Khoa Gia Đình và Hội đồng Lão khoa Hoa Kỳ. Hội viên Hàn Lâm Viện Y khoa Gia đình Hoa Kỳ. Hiện hành nghề Nội Khoa và Lão khoa tại North-East Florida State Hospital, Florida, Hoa Kỳ.

Bác sĩ Diệp Tuấn Khải, M.D.

Bác sĩ
Tốt nghiệp đại học Y khoa Sài Gòn năm 1971 Văn bằng Hậu Đại học Nhãn khoa Tổng Y viện Cộng Hòa Sài Gòn năm 1974 Tốt nghiệp văn bằng Bác sĩ chuyên môn Nhãn khoa Đại học Nijmegen, The Netherlands năm 1982-1987 Bác sĩ Điều trị Nhãn khoa Bệnh viện Spittaal Zutphen năm 1987-2007. Lãnh vực chuyên môn: Laser therapy, Diabetic retinopathy, Cataract surgery, Strabismus, Dry eyes.

Dương Chi Thủy, Pharm. D.

Dược sĩ
Tốt nghiệp Tiến sĩ Dược khoa, Đại học Temple, Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ, năm 1999. Chuyên về Dược thực hành và lâm sàng (clinical pharmacy practice).